Ime: mc.kgb-minecraft.info

Test: Srpski (latinica, bez kvačica)
Trenutni rank: 9
U trenutku kada je upisan u bazu, bio je rank: 2
Vreme testiranja: 22.07.2017. 20:49

Sakupljeno poena: 21388
Broj reci u minuti: 2655
Broj slova u minuti: 13348

Dobre reci (2655):
ne, tu, bez, ono, kroz, pre, vec, undefined, prema, ako, li, da, me, kad, moze, undefined, ni, mnogo, nisam, mozda, cak, koje, koje, undefined, nesto, zbog, jedan, koja, sada, nije, mu, undefined, sa, sta, oko, sto, tu, tu, oko, undefined, bili, kako, iz, za, pa, iz, pre, undefined, ga, nas, pa, nisu, su, ovde, kada, undefined, ovde, da, prema, iz, ne, me, sa, undefined, ovo, im, ali, njih, nego, koja, mi, undefined, nekoliko, bila, ovde, gde, on, vec, sada, undefined, dok, da, ce, malo, bez, ni, nije, undefined, nas, prema, ono, smo, kroz, nisam, bila, undefined, nisu, sada, ovde, vise, oni, oni, im, undefined, rece, sta, oko, onda, ga, li, ne, undefined, koje, jos, koje, nisam, tamo, ono, nas, undefined, vec, od, jos, mozda, tako, ga, ni, undefined, po, mozda, sta, su, sta, njih, bio, undefined, prema, zbog, ni, bili, oni, mnogo, si, undefined, ce, mi, ti, na, nista, ona, ga, undefined, mnogo, za, bio, ce, mi, nije, joj, undefined, nije, oni, kao, iz, ne, ovo, bio, undefined, bez, ce, kada, bio, ovo, pa, bez, undefined, ovde, jos, bi, toga, jedan, za, su, undefined, li, ovde, vreme, mi, bilo, smo, za, undefined, ti, sve, kao, pre, bilo, je, moze, undefined, koji, nekoliko, do, bili, njih, rece, toga, undefined, za, samo, kad, on, nesto, kad, ja, undefined, dobro, se, on, biti, da, nego, mu, undefined, sta, ti, njih, koja, gde, ga, moze, undefined, mi, sto, koje, su, prema, mogao, ovo, undefined, ona, mi, to, sada, nego, ga, malo, undefined, tu, dok, rece, do, samo, onda, jedan, undefined, ne, vise, ne, ponovo, toga, cak, ga, undefined, joj, ne, vreme, sto, mozda, mogao, sve, undefined, su, koji, koja, su, ih, to, ih, undefined, njih, jos, nisu, ti, jedan, ga, vise, undefined, ono, te, mogao, se, samo, ona, kao, undefined, se, mozda, mi, ponovo, samo, ona, bilo, undefined, od, sam, sta, kad, tamo, si, ponovo, undefined, su, oni, jos, ne, samo, moze, ga, undefined, tako, nisu, ni, koja, koje, toga, onda, undefined, iz, kad, bi, ako, bila, su, oni, undefined, me, nekoliko, ja, bi, na, tamo, pa, undefined, ona, ljudi, kroz, za, za, koje, bi, undefined, mi, oni, on, ni, bi, oni, nesto, undefined, njega, te, bi, mi, si, ce, kao, undefined, bi, dok, biti, nisam, te, nego, je, undefined, da, dobro, sada, vise, nesto, samo, ne, undefined, kako, nije, nego, da, bio, tamo, bilo, undefined, tako, njih, ovo, njih, tamo, rece, na, undefined, bilo, pre, jedan, do, na, bi, za, undefined, koje, nekoliko, vec, vec, zbog, tu, mogao, undefined, za, dok, nas, nije, kroz, je, si, undefined, ni, do, rece, kao, joj, te, da, undefined, gde, dok, njega, ovo, tako, mogao, ono, undefined, li, sve, od, kada, mu, ne, je, undefined, li, samo, jos, onda, ono, iz, nas, undefined, ili, mu, nisam, cak, dok, gde, vec, undefined, ovde, ponovo, mi, njih, ponovo, da, bez, undefined, tako, gde, malo, kad, samo, ili, tako, undefined, sam, gde, ovo, bili, ce, prema, nesto, undefined, mozda, tako, rece, bi, da, nije, ja, undefined, ili, ih, moze, gde, nisam, ce, dobro, undefined, dok, sada, vreme, nisu, mu, sada, gde, undefined, po, koji, bilo, te, ce, nisu, si, undefined, na, dobro, bez, bilo, nas, li, te, undefined, im, ga, bili, nisam, sam, ona, rece, undefined, ne, ga, koje, koje, prema, nisam, kada, undefined, smo, si, pre, ali, im, vec, mu, undefined, ih, kao, od, mozda, prema, samo, ljudi, undefined, tamo, mu, samo, vec, kroz, je, su, undefined, kao, smo, samo, sa, ali, li, kada, undefined, ono, nista, kako, ali, njega, te, nisu, undefined, tu, ono, nisam, ali, mu, se, li, undefined, nista, kroz, ovo, rece, gde, od, vise, undefined, ono, ti, dobro, sada, bio, bili, tu, undefined, jos, sada, malo, kao, od, mogao, koje, undefined, je, ne, tu, kao, od, mi, tu, undefined, kao, nista, mi, nisam, ne, koji, ne, undefined, prema, mi, ja, je, kad, mozda, nesto, undefined, si, ponovo, sa, jos, dobro, koje, kako, undefined, bilo, tako, vise, mozda, joj, ja, bila, undefined, kroz, na, sam, kroz, im, pa, oko, undefined, ja, ovde, tako, im, ponovo, bi, ponovo, undefined, ovo, nije, si, iz, on, bili, mnogo, undefined, bilo, vec, nisam, malo, bio, kada, tamo, undefined, jos, ni, nisam, ga, dobro, gde, sto, undefined, joj, ponovo, sam, ne, kada, joj, od, undefined, mu, od, nisu, njega, su, bez, oni, undefined, bilo, tu, iz, gde, te, on, si, undefined, ga, mi, samo, samo, dobro, iz, ja, undefined, jos, za, rece, sto, sada, tako, nisam, undefined, ne, ali, kroz, sve, koja, oni, zbog, undefined, samo, joj, kad, do, li, bi, tako, undefined, li, vise, nego, bez, da, ni, od, undefined, njega, nije, moze, gde, sto, to, njega, undefined, kad, bili, ili, malo, ni, jos, nista, undefined, mi, iz, nesto, nas, na, ako, cak, undefined, cak, kad, kako, nas, pa, nesto, kroz, undefined, ga, nisu, ponovo, jedan, tako, dobro, bio, undefined, na, dobro, pre, prema, njih, ovo, malo, undefined, vreme, nista, dok, mozda, bio, jedan, sam, undefined, oni, im, na, iz, nesto, prema, pre, undefined, po, li, znam, mi, jedan, ne, tu, undefined, tu, mogao, bi, koje, vreme, ja, nekoliko, undefined, dobro, sa, pre, koja, mi, za, te, undefined, ponovo, sto, sto, do, nas, prema, mu, undefined, smo, tamo, nego, nisam, nesto, li, rece, undefined, iz, ne, sta, bili, bio, samo, ponovo, undefined, sada, ce, do, biti, li, bilo, mogao, undefined, nisu, ona, mnogo, bili, zbog, ga, koji, undefined, bio, su, sve, jos, za, rece, vise, undefined, biti, koja, nije, iz, bila, da, vec, undefined, nekoliko, on, kad, bilo, joj, za, kako, undefined, ne, jedan, do, koje, ljudi, ni, koji, undefined, zbog, iz, on, malo, te, biti, jedan, undefined, bila, zbog, sta, dok, toga, tu, znam, undefined, nisam, nego, bi, kroz, po, koja, ce, undefined, ponovo, ljudi, do, to, bila, vise, biti, undefined, ga, ali, vreme, vec, gde, nisam, moze, undefined, po, cak, me, ljudi, koje, nekoliko, li, undefined, dok, kada, moze, je, kada, te, nije, undefined, smo, rece, ali, gde, kao, ih, cak, undefined, sam, koje, ih, kako, ga, bili, ga, undefined, oni, oni, nista, ona, nisu, nista, vreme, undefined, kad, je, ako, mogao, ga, ono, bez, undefined, gde, ti, je, ovde, jedan, joj, mu, undefined, cak, dok, mogao, kada, malo, ja, me, undefined, im, jos, koje, bez, me, ljudi, kad, undefined, ga, nego, pa, njega, je, im, tu, undefined, do, jedan, tu, ali, na, zbog, ni, undefined, nego, samo, ja, ti, cak, pa, ti, undefined, tamo, tamo, ovde, znam, pre, ljudi, vec, undefined, tako, ga, gde, se, ovo, jedan, ono, undefined, cak, joj, onda, sta, nista, bilo, oko, undefined, me, ili, bez, ili, mnogo, dok, nego, undefined, jos, sto, ga, samo, prema, vise, po, undefined, bez, to, ona, prema, ono, im, sa, undefined, kao, malo, sto, ali, kroz, sto, li, undefined, nego, ni, nesto, ih, tu, sa, kao, undefined, do, pre, po, sve, ako, joj, sada, undefined, si, te, kada, nisam, bi, ja, koji, undefined, to, ti, on, onda, za, ih, nekoliko, undefined, ili, ono, kad, moze, bi, gde, od, undefined, nas, nego, vise, vise, bilo, nista, nas, undefined, oko, tako, sam, bez, bez, ce, njih, undefined, moze, ni, moze, je, nista, ono, gde, undefined, bio, ga, mozda, dobro, smo, ti, pre, undefined, tako, nekoliko, sa, ponovo, ni, oni, na, undefined, nisam, sa, vec, mozda, te, ljudi, dobro, undefined, nije, ali, pa, do, oko, mogao, je, undefined, iz, kad, mi, ja, sta, biti, ce, undefined, joj, samo, znam, cak, oni, od, gde, undefined, rece, mi, po, mnogo, od, joj, ljudi, undefined, koje, nas, moze, gde, dobro, ih, pa, undefined, prema, vreme, cak, njih, nekoliko, on, bi, undefined, njega, kroz, mogao, to, po, vise, ljudi, undefined, im, moze, onda, koje, ona, ono, vise, undefined, bez, ce, sada, se, mu, kako, ponovo, undefined, mi, je, vec, nije, te, smo, tamo, undefined, sada, iz, vec, kroz, ili, kako, malo, undefined, cak, vreme, bili, ni, se, prema, ljudi, undefined, smo, iz, ne, nije, koji, ono, ti, undefined, toga, vec, si, koja, dok, koje, ti, undefined, onda, kroz, ali, zbog, njih, tamo, nego, undefined, mnogo, njega, ako, vreme, kroz, koja, mozda, undefined, te, njih, kao, znam, bez, bila, nego, undefined, pa, mogao, pa, nije, ce, da, nisam, undefined, pa, malo, biti, sta, ona, od, ga, undefined, ga, njih, li, tu, mi, prema, nekoliko, undefined, ponovo, nekoliko, na, nesto, kada, joj, ili, undefined, mozda, za, nisam, nesto, kao, ni, tamo, undefined, ne, bez, vec, ih, me, bez, bio, undefined, ona, nista, mi, sada, si, za, vec, undefined, nisam, on, bila, se, toga, znam, ako, undefined, zbog, ja, sada, ili, kada, koja, nego, undefined, bez, mu, ali, ovde, bila, ovde, jedan, undefined, ovo, biti, mogao, da, se, se, mnogo, undefined, ljudi, sada, biti, kao, ga, ovo, ali, undefined, nego, bili, ni, tako, ili, da, oko, undefined, oko, sada, me, cak, da, mozda, ce, undefined, cak, bila, za, smo, to, nije, te, undefined, nas, mi, vreme, ovo, toga, ih, vreme, undefined, pa, kad, njega, bio, tu, oko, vec, undefined, jos, ga, oko, za, nesto, nekoliko, od, undefined, im, samo, koja, koje, jedan, mi, si, undefined, nas, bi, prema, se, me, ti, sada, undefined, se, su, nekoliko, sam, je, mi, kroz, undefined, nisu, vreme, toga, mu, nesto, po, smo, undefined, cak, sto, bio, sada, ni, toga, on, undefined, moze, jos, ga, samo, nesto, po, dobro, undefined, jedan, gde, ga, njih, me, sta, jedan, undefined, koje, vec, onda, kako, pa, on, ga, undefined, bi, tako, da, nekoliko, tako, oni, jos, undefined, njih, ono, ga, im, da, ako, mogao, undefined, nije, malo, koja, kako, ti, bilo, jedan, undefined, te, dobro, bili, ljudi, nisu, vreme, ovo, undefined, ljudi, im, ih, tu, kako, ga, nekoliko, undefined, li, sa, biti, ili, mnogo, vise, nisam, undefined, joj, kako, ponovo, ovo, ce, on, malo, undefined, sve, dok, je, tamo, nisam, oko, vise, undefined, ovde, mnogo, iz, rece, cak, nije, toga, undefined, biti, pre, nego, do, iz, biti, ne, undefined, dok, koja, sve, pa, za, gde, tamo, undefined, nesto, sam, prema, ih, vise, koji, on, undefined, kroz, smo, bili, biti, to, ono, koje, undefined, mnogo, kad, samo, prema, po, dobro, ne, undefined, koje, tamo, nisu, ljudi, zbog, smo, bili, undefined, dobro, tu, dok, ako, gde, nisu, do, undefined, zbog, ni, koji, ponovo, kad, sta, gde, undefined, ako, nije, ili, sam, nista, nekoliko, prema, undefined, ne, nesto, ovde, dok, bila, tako, samo, undefined, mu, kada, prema, oko, nego, rece, ih, undefined, do, od, ja, na, ne, kao, vise, undefined, sta, ovde, vec, ono, mu, njega, nas, undefined, kao, zbog, nisam, ga, kao, tamo, mi, undefined, se, joj, ga, vise, koji, zbog, koje, undefined, mnogo, nisu, me, gde, me, bilo, mu, undefined, joj, mi, ili, nisam, gde, dobro, ni, undefined, nas, jos, se, sta, mi, on, ih, undefined, kroz, sta, nego, moze, mozda, nas, je, undefined, ali, samo, sta, se, gde, kako, do, undefined, ni, do, bila, bio, bi, nista, bez, undefined, toga, mnogo, sam, tu, ali, se, ljudi, undefined, vise, jos, biti, biti, iz, ona, ili, undefined, jedan, bio, bila, mogao, sa, samo, moze, undefined, za, bili, sta, iz, ja, ona, ili, undefined, su, pa, nije, biti, od, bez, ovde, undefined, malo, biti, nego, nisam, ih, vreme, po, undefined, zbog, vise, nisam, sa, tamo, samo, je, undefined, nista, mi, tamo, ti, bilo, nije, dobro, undefined, ovde, za, sada, vise, ona, koje, su, undefined, samo, ja, za, se, toga, ti, do, undefined, mogao, im, koja, nesto, smo, malo, mi, undefined, ili, na, sada, ja, bila, tu, mu, undefined, ili, za, joj, vreme, si, onda, li, undefined, kako, na, tamo, ali, nekoliko, rece, koje, undefined, od, nas, koje, samo, vise, ti, znam, undefined, bila, dobro, bez, me, mu, biti, koji, undefined, bez, mnogo, nista, ako, zbog, se, kad, undefined, sve, rece, vreme, ili, vreme, su, biti, undefined, onda, njega, bi, koji, bili, je, zbog, undefined, gde, bio, nisu, mogao, joj, sve, tako, undefined, cak, vreme, prema, jos, im, pa, ali, undefined, pa, on, im, mu, vec, sada, ih, undefined, koje, nesto, da, njega, ona, jos, pre, undefined, ljudi, do, nisam, za, kada, ili, ali, undefined, kako, toga, ne, koje, onda, bilo, ce, undefined, ovo, te, gde, biti, cak, tako, oni, undefined, da, prema, smo, tu, dok, ce, on, undefined, ne, nego, mi, ono, bilo, ovde, to, undefined, tu, biti, rece, ovde, moze, su, kroz, undefined, njih, onda, mogao, se, su, me, ona, undefined, rece, zbog, cak, tamo, bila, moze, bez, undefined, moze, vreme, kao, njih, ono, kad, bilo, undefined, cak, nisam, sa, koje, sada, kao, te, undefined, bilo, me, zbog, ljudi, sam, on, vreme, undefined, smo, bio, nista, ali, mozda, oko, ono, undefined, nisam, ni, rece, ce, mu, vec, im, undefined, njega, nista, biti, sta, bila, tu, oni, undefined, cak, koja, koje, da, ono, te, malo, undefined, kroz, zbog, nije, bez, me, ljudi, ti, undefined, ne, malo, vreme, moze, onda, jos, rece, undefined, bi, si, prema, za, koje, ali, moze, undefined, nista, ja, tu, ljudi, li, kako, bili, undefined, koja, tamo, oni, ona, me, ponovo, koja, undefined, nego, mozda, ce, smo, kad, bili, ovde, undefined, prema, nista, sada, sa, njih, sve, tamo, undefined, cak, oni, jos, ih, bilo, jedan, oko, undefined, ona, nisu, mi, sam, kao, oni, ali, undefined, nas, kroz, mogao, on, bili, mu, je, undefined, im, toga, sto, nista, mozda, sta, ti, undefined, ponovo, nije, iz, onda, si, nesto, vise, undefined, ono, sada, mu, ja, prema, nisam, pa, undefined, sta, ili, vec, jos, zbog, mozda, kako, undefined, rece, oko, ti, jedan, samo, li, kako, undefined, sta, kad, na, kada, ne, znam, ja, undefined, si, tako, njih, sve, se, moze, zbog, undefined, koje, nista, nisu, samo, ona, da, me, undefined, oko, ovo, bi, jos, tamo, smo, nista, undefined, ti, bi, biti, kada, sada, samo, nista, undefined, nego, tamo, ce, ih, cak, ne, biti, undefined, ponovo, biti, ce, ono, ce, je, rece, undefined, nego, njih, ono, tako, jedan, bio, za, undefined, nista, jedan, bez, koje, sa, joj, vreme, undefined, ni, ako, znam, znam, su, ona, dok, undefined, oko, bili, nego, ne, im, tako, mozda, undefined, kroz, sam, si, ovo, li, sta, ja, undefined, nisam, ovde, ne, ovde, nekoliko, sada, bi, undefined, oni, koji, koje, ponovo, ovo, ti, mi, undefined, ono, ili, rece, se, je, ali, koji, undefined, koja, nas, ce, ljudi, li, bilo, sve, undefined, dok, iz, li, mozda, ali, moze, nesto, undefined, gde, vec, smo, gde, im, njih, smo, undefined, njega, do, iz, od, na, nista, kad, undefined, ali, za, koji, to, sada, bi, zbog, undefined, mi, iz, samo, ponovo, da, koje, rece, undefined, tako, samo, mnogo, sta, jedan, malo, sta, undefined, koji, su, smo, ponovo, vec, zbog, zbog, undefined, dok, tamo, ih, vreme, ni, ili, nije, undefined, tako, vreme, nekoliko, tu, ovo, biti, ponovo, undefined, mozda, jedan, cak, im, dobro, nista, bi, undefined, moze, su, na, ni, cak, pre, dobro, undefined, pre, da, im, koji, rece, kad, mnogo, undefined, sta, je, nisam, tamo, njega, li, nekoliko, undefined, mogao, znam, bi, toga, vise, tu, ovde, undefined, nesto, iz, znam, bez, ili, ja, biti, undefined, je, sto, sto, oko, ti, ako, pa, undefined, jos, nista, samo, ne, samo, kao, zbog, undefined, jedan, dobro, mnogo, malo, mi, mu, joj, undefined, ponovo, pa, tu, bili, bilo, on, sve, undefined, pa, prema, ni, ona, ovde, bili, sto, undefined, mnogo, su, bi, bila, pre, ti, ili, undefined, prema, ja, ne, jos, bili, kroz, ce, undefined, li, da, vec, do, mnogo, nista, ili, undefined, koji, ti, nesto, pre, pa, me, iz, undefined, su, ni, joj, prema, oko, sada, joj, undefined, nisam, dok, to, da, ako, bilo, koje, undefined, na, bilo, ljudi, tu, ali, njih, bilo, undefined, tamo, nas, cak, ne, ono, ono, nije, undefined, biti, dok, biti, jedan, ovde, bi, vreme, undefined, oni, jos, pa, prema, ih, mozda, nista, undefined, njega, bili, njih, nekoliko, te, ni, ni, undefined, im, nekoliko, im, li, ja, nesto, ponovo, undefined, oko, dobro, ni, kako, nisu, koja, ga, undefined, prema, dok, nisam, tako, smo, sve, ga, undefined, tamo, gde, ljudi, do, li, sam, oko, undefined, je, kada, to, iz, cak, do, za, undefined, mozda, kako, toga, na, ljudi, bio, ce, undefined, nista, nekoliko, tamo, nije, moze, ovde, nesto, undefined, oko, ovde, tu, mozda, pre, njega, mu, undefined, sa, to, za, ili, od, tu, to

Lose reci (0):


Link ka tvojoj stranici: