Ime: Yup2

Test: Srpski (latinica, bez kvačica)
Trenutni rank: 55
U trenutku kada je upisan u bazu, bio je rank: 47
Vreme testiranja: 21.05.2019. 12:22

Sakupljeno poena: 7405
Broj reci u minuti: 1093
Broj slova u minuti: 4800

Dobre reci (1093):
njega, vise, li, vise, si, onda, smo, njega, smo, onda, pa, rece, njega, oni, rece, sam, tamo, vise, to, pa, sam, rece, prema, nisam, tamo, pa, iz, ti, kad, prema, prema, bili, pa, si, rece, vise, njega, onda, smo, rece, sam, iz, bili, kad, vise, prema, iz, bili, rece, bili, kad, oni, mnogo, iz, smo, onda, to, mnogo, kad, si, prema, rece, bili, smo, mnogo, ti, to, nisam, sam, oni, to, rece, vise, tamo, prema, sam, njega, smo, kad, nisam, vise, sam, oni, pa, kad, rece, oni, to, pa, njega, smo, prema, pa, mnogo, smo, sam, bili, vise, li, to, bili, njega, li, ti, iz, si, li, si, to, iz, iz, vise, mnogo, li, mnogo, bili, kad, to, sam, rece, si, oni, smo, sam, mnogo, sam, nisam, li, li, prema, iz, vise, li, prema, rece, sam, ti, njega, bili, to, vise, pa, onda, rece, si, smo, vise, mnogo, vise, onda, li, rece, mnogo, li, nisam, iz, pa, kad, bili, vise, li, pa, mnogo, to, rece, njega, si, mnogo, onda, njega, njega, prema, bili, bili, rece, nisam, li, ti, onda, mnogo, bili, kad, si, vise, mnogo, prema, rece, oni, vise, rece, njega, iz, pa, bili, onda, to, mnogo, rece, tamo, rece, tamo, onda, rece, iz, nisam, li, ti, prema, to, oni, rece, kad, tamo, iz, tamo, si, rece, vise, onda, pa, nisam, pa, sam, vise, prema, sam, sam, pa, prema, smo, bili, rece, ti, onda, ti, li, prema, to, smo, oni, kad, to, sam, si, kad, onda, rece, rece, li, to, ti, to, vise, ti, bili, to, kad, si, vise, mnogo, prema, mnogo, nisam, smo, rece, bili, prema, prema, vise, oni, njega, njega, smo, vise, nisam, onda, sam, rece, si, vise, vise, prema, ti, bili, iz, tamo, smo, tamo, ti, bili, oni, vise, bili, bili, li, smo, oni, ti, smo, tamo, iz, rece, prema, nisam, si, li, nisam, ti, sam, vise, ti, oni, li, rece, rece, li, kad, oni, oni, onda, nisam, oni, li, njega, to, li, si, bili, li, oni, smo, mnogo, tamo, ti, nisam, prema, prema, oni, to, to, bili, tamo, vise, pa, iz, si, nisam, oni, sam, vise, prema, pa, mnogo, njega, njega, bili, onda, tamo, mnogo, si, vise, tamo, kad, si, vise, vise, njega, smo, prema, rece, prema, smo, pa, smo, li, to, pa, pa, prema, onda, bili, njega, tamo, onda, sam, njega, tamo, njega, bili, ti, mnogo, ti, li, onda, rece, sam, mnogo, tamo, vise, bili, li, rece, vise, bili, pa, iz, vise, onda, sam, tamo, to, ti, ti, tamo, bili, bili, li, prema, vise, rece, nisam, rece, njega, vise, tamo, rece, sam, smo, oni, sam, oni, ti, iz, to, onda, kad, si, bili, iz, prema, oni, tamo, onda, onda, sam, rece, pa, mnogo, to, si, iz, rece, kad, smo, vise, njega, pa, ti, vise, rece, ti, bili, sam, pa, to, onda, mnogo, sam, bili, rece, li, rece, oni, mnogo, sam, nisam, mnogo, ti, mnogo, li, si, iz, njega, njega, ti, ti, si, si, vise, nisam, tamo, sam, prema, rece, to, kad, ti, smo, ti, to, li, to, to, to, si, mnogo, mnogo, mnogo, tamo, prema, to, sam, njega, li, ti, smo, oni, smo, nisam, iz, prema, tamo, mnogo, iz, rece, onda, to, pa, bili, oni, sam, ti, iz, nisam, tamo, prema, nisam, mnogo, rece, rece, smo, bili, pa, sam, ti, njega, li, nisam, tamo, mnogo, kad, sam, iz, tamo, bili, pa, prema, ti, onda, mnogo, prema, njega, pa, oni, smo, li, prema, nisam, li, rece, iz, iz, prema, oni, smo, onda, li, vise, rece, sam, njega, ti, iz, kad, sam, si, kad, sam, ti, bili, njega, bili, sam, oni, to, smo, mnogo, pa, nisam, prema, onda, mnogo, iz, ti, vise, iz, mnogo, rece, rece, rece, mnogo, prema, li, vise, ti, li, tamo, njega, vise, mnogo, onda, mnogo, oni, vise, li, mnogo, onda, kad, prema, li, sam, onda, rece, si, nisam, nisam, rece, rece, pa, pa, tamo, iz, pa, njega, smo, rece, pa, vise, ti, to, iz, prema, tamo, smo, rece, njega, mnogo, prema, to, to, to, prema, mnogo, bili, vise, bili, rece, kad, rece, li, rece, rece, iz, iz, rece, prema, njega, li, ti, sam, oni, to, kad, sam, to, bili, kad, kad, to, njega, smo, ti, onda, iz, tamo, prema, kad, smo, ti, oni, vise, njega, iz, iz, rece, pa, ti, to, oni, to, prema, to, iz, bili, vise, rece, iz, iz, tamo, njega, prema, sam, sam, nisam, li, kad, iz, prema, to, li, sam, si, vise, to, smo, nisam, sam, si, prema, mnogo, to, si, tamo, nisam, li, prema, sam, njega, ti, li, onda, kad, njega, oni, ti, bili, li, oni, pa, onda, iz, ti, prema, si, njega, li, smo, bili, pa, bili, bili, tamo, rece, vise, pa, smo, to, mnogo, to, njega, smo, bili, kad, njega, si, li, vise, smo, njega, onda, to, smo, kad, prema, rece, oni, smo, rece, rece, iz, sam, smo, mnogo, to, vise, rece, kad, iz, li, njega, kad, tamo, kad, tamo, li, bili, pa, iz, sam, si, vise, sam, to, oni, nisam, onda, smo, sam, onda, smo, li, bili, sam, njega, njega, rece, sam, pa, smo, smo, kad, pa, li, nisam, onda, sam, rece, kad, to, nisam, bili, iz, mnogo, li, prema, kad, njega, ti, to, nisam, kad, li, sam, si, ti, smo, ti, mnogo, smo, si, bili, rece, sam, iz, rece, nisam, mnogo, bili, bili, rece, tamo, tamo, tamo, ti, kad, njega, oni, rece, smo, pa, li, to, onda, si, smo, rece, oni, pa, onda, kad, nisam, sam, mnogo, bili, ti, bili, mnogo, bili, nisam, iz, mnogo, pa, oni, rece, rece, prema, rece, to, tamo, kad, ti, sam, njega, smo, smo, pa, onda, onda, to, pa, nisam, kad, pa, nisam, smo, iz, pa, bili, rece, rece, kad, rece, nisam, onda, smo, njega, tamo, si, si, tamo, mnogo, ti, nisam, njega, li, to, mnogo, rece, rece, rece, oni, rece, njega, mnogo, iz, bili, to, onda, tamo, rece, tamo, rece, si, li, li, oni, si, si, onda, rece, oni, tamo, sam, tamo, to, ti, smo, bili, prema, li, ti, mnogo, tamo, si, nisam, bili, bili, sam, ti, ti, smo, ih, te, bili, nas, nekoliko, onda, zbog, od, kroz, prema, kako, cak, kada, nas, za, na, rece, nekoliko, ona, nista, samo, dobro, ako, mu, ni, kao, bio, im, bi, bilo, bili, vise, tako, sam, ne, su, ponovo, tamo, ga, te, kad, nego, te, dobro, biti, kroz, prema, moze, tu, sam, sve, ponovo, toga, me, sam, mu, koje, malo, koja, to, on, nije, ljudi, nisam, pre, mi, na, bilo, bi, sta, vreme, oko, njih, ih, mi, bili, da, mogao, joj, da, nisam, sada, nego, se, jedan, bila, jos, biti, nego, iz, im, biti

Lose reci (2):
vreme, ponovo

Link ka tvojoj stranici: