Ime: mc.kgb-minecraft.info

Test: Srpski (ćirilica)
Trenutni rank: 2
U trenutku kada je upisan u bazu, bio je rank: 1
Vreme testiranja: 22.07.2017. 20:10

Sakupljeno poena: 23018
Broj reci u minuti: 2871
Broj slova u minuti: 14379

Dobre reci (2871):
ово, ме, без, или, добро, сада, или, undefined, па, кад, онда, поново, ће, ништа, још, undefined, онда, пре, сам, око, кроз, из, били, undefined, тамо, ме, више, их, оно, још, тамо, undefined, мало, смо, ће, кроз, било, бити, их, undefined, су, када, му, око, њих, си, као, undefined, тога, време, или, можда, те, њега, рече, undefined, сам, њега, мало, али, ту, ту, из, undefined, онда, можда, људи, сам, била, време, мало, undefined, око, што, овде, за, јој, знам, он, undefined, овде, сам, како, били, без, може, га, undefined, мало, да, мало, она, ли, није, се, undefined, него, на, где, можда, рече, си, ни, undefined, њих, не, њега, на, није, док, било, undefined, око, из, више, док, ће, тамо, ово, undefined, шта, може, сам, ако, можда, ништа, не, undefined, си, ја, он, док, неколико, на, само, undefined, као, због, па, ништа, како, нас, њега, undefined, када, она, они, не, не, која, ће, undefined, од, знам, кроз, без, он, био, да, undefined, не, била, неколико, поново, им, рече, се, undefined, како, ли, може, ништа, она, да, била, undefined, си, много, око, али, више, то, он, undefined, је, је, због, оно, време, била, пре, undefined, време, они, када, бити, пре, више, кроз, undefined, још, нас, ја, смо, ништа, смо, кроз, undefined, нису, где, која, би, може, него, она, undefined, тога, тамо, би, тамо, ништа, нас, као, undefined, која, већ, за, ни, где, њих, пре, undefined, рече, шта, људи, ако, него, на, рече, undefined, када, не, их, је, до, око, они, undefined, само, сам, без, можда, он, много, био, undefined, који, био, него, је, је, се, без, undefined, ово, ће, за, се, али, ово, него, undefined, поново, њих, ово, већ, које, пре, она, undefined, нас, око, један, га, ту, су, само, undefined, која, је, њих, док, бити, то, није, undefined, како, због, ако, већ, ми, већ, овде, undefined, били, за, се, мало, рече, није, из, undefined, сада, без, чак, то, онда, нешто, ни, undefined, због, према, их, већ, добро, те, су, undefined, га, не, она, јој, њих, што, због, undefined, мало, из, ме, било, време, би, можда, undefined, нас, или, као, њега, си, била, смо, undefined, који, док, он, су, сада, му, за, undefined, што, њих, се, било, ако, без, била, undefined, по, овде, ако, си, њих, овде, док, undefined, их, оно, им, само, он, га, неколико, undefined, бити, он, ако, овде, могао, смо, ништа, undefined, им, када, један, онда, где, за, смо, undefined, још, поново, као, се, али, било, као, undefined, неколико, које, он, сада, ти, му, један, undefined, можда, не, добро, они, их, били, ја, undefined, смо, без, њега, су, да, где, га, undefined, бити, али, није, али, како, где, би, undefined, можда, што, тако, ли, ово, ће, мало, undefined, јој, ти, или, где, бити, као, би, undefined, ништа, већ, само, без, више, чак, си, undefined, их, који, да, један, па, по, ме, undefined, сам, било, ни, како, рече, ти, људи, undefined, она, смо, док, које, ни, она, само, undefined, поново, нешто, су, њих, али, онда, када, undefined, ништа, може, нисам, за, их, него, поново, undefined, један, им, могао, где, да, или, он, undefined, те, која, како, све, се, тога, могао, undefined, они, или, кад, на, са, неколико, шта, undefined, само, који, му, може, који, нешто, један, undefined, може, ја, само, му, што, он, па, undefined, која, ово, можда, још, био, када, овде, undefined, време, ово, поново, неколико, или, чак, како, undefined, било, ни, кроз, али, њега, као, могао, undefined, нису, по, кад, због, више, ово, како, undefined, више, тога, си, њих, онда, ни, све, undefined, време, до, ништа, према, из, су, која, undefined, него, било, без, све, било, људи, више, undefined, њега, мало, било, то, али, шта, па, undefined, добро, им, ти, нису, било, па, био, undefined, ту, него, чак, ми, им, кад, ово, undefined, би, је, као, била, им, сам, бити, undefined, би, шта, док, не, ја, него, ни, undefined, ми, било, како, је, не, сада, ће, undefined, ту, или, нису, неколико, кроз, људи, без, undefined, сам, као, нисам, смо, ни, кад, га, undefined, до, ту, били, на, ништа, све, на, undefined, си, можда, нисам, тако, је, рече, тако, undefined, због, које, према, био, за, кад, око, undefined, још, где, неколико, га, око, тога, већ, undefined, до, без, овде, није, бити, нисам, били, undefined, ово, ако, ово, који, све, ту, ли, undefined, ни, се, за, нисам, она, због, га, undefined, може, ли, су, може, они, све, он, undefined, нисам, се, до, били, без, она, више, undefined, према, се, по, док, већ, који, па, undefined, су, које, смо, они, што, је, она, undefined, те, није, их, оно, су, ја, нису, undefined, ли, бити, па, њега, још, ти, ја, undefined, време, бити, ако, ти, нису, само, него, undefined, не, време, ти, када, добро, ме, ту, undefined, још, ти, да, мало, само, кад, се, undefined, нас, неколико, само, нисам, где, могао, до, undefined, си, може, већ, су, смо, још, били, undefined, им, један, би, која, оно, ли, због, undefined, од, време, рече, од, била, мало, како, undefined, то, за, ли, си, њега, била, нисам, undefined, тамо, би, један, из, пре, као, било, undefined, кроз, није, им, он, само, ли, ово, undefined, више, си, били, може, док, се, тако, undefined, био, или, било, где, неколико, може, су, undefined, све, њега, мало, били, него, смо, он, undefined, њега, што, због, чак, нисам, нешто, сам, undefined, јој, време, да, кад, ни, више, један, undefined, он, сада, још, није, им, ништа, ни, undefined, ово, много, време, смо, су, сам, јој, undefined, их, њега, се, тога, да, тога, могао, undefined, сада, бити, око, за, смо, нисам, то, undefined, људи, без, на, ја, оно, један, њих, undefined, бити, ако, може, би, добро, су, или, undefined, по, све, није, си, што, који, само, undefined, то, као, већ, она, шта, је, јој, undefined, ја, само, он, кроз, ће, није, добро, undefined, из, нешто, им, чак, тако, си, време, undefined, на, њих, бити, њега, на, не, до, undefined, на, не, већ, њега, би, је, њега, undefined, неколико, ме, али, њих, то, је, ће, undefined, још, смо, сам, онда, све, она, ти, undefined, више, због, ово, шта, њих, ту, били, undefined, били, или, био, она, можда, ти, без, undefined, може, ти, кад, нешто, смо, тамо, као, undefined, чак, тако, које, нешто, или, он, поново, undefined, она, било, шта, овде, само, ако, нисам, undefined, по, ни, које, су, пре, бити, ме, undefined, време, неколико, око, пре, где, их, на, undefined, она, из, ја, ли, још, већ, бити, undefined, већ, овде, кад, њих, ти, кад, кроз, undefined, знам, ако, може, из, тамо, добро, до, undefined, сада, више, ће, ово, који, нису, мало, undefined, на, су, па, без, их, бити, још, undefined, ме, можда, ако, чак, кад, знам, али, undefined, тако, ово, које, добро, кад, поново, да, undefined, су, нешто, један, им, али, они, ово, undefined, била, сада, када, око, те, може, само, undefined, кроз, шта, мало, га, више, он, још, undefined, те, нас, као, ништа, ли, добро, пре, undefined, које, пре, поново, овде, неколико, све, ништа, undefined, ако, ту, могао, за, он, ти, из, undefined, су, само, али, због, шта, овде, то, undefined, бити, сам, само, ако, само, пре, ни, undefined, кроз, време, више, када, мало, можда, шта, undefined, ту, мало, добро, како, их, нас, може, undefined, чак, добро, онда, који, ти, био, али, undefined, што, то, они, све, смо, тако, су, undefined, нас, која, чак, то, јој, њега, сада, undefined, како, онда, онда, добро, нису, могао, ти, undefined, нешто, рече, их, али, ће, га, онда, undefined, онда, нас, се, ту, која, један, њега, undefined, сам, мало, око, ту, их, ово, био, undefined, сада, овде, људи, тамо, бити, него, бити, undefined, без, као, су, те, пре, него, они, undefined, он, кад, ти, био, оно, не, па, undefined, били, било, што, се, поново, били, овде, undefined, људи, сада, оно, сам, када, нас, много, undefined, њега, који, ово, без, или, му, ће, undefined, према, кроз, можда, што, ни, сам, ли, undefined, нису, њега, према, можда, било, што, може, undefined, било, ме, или, до, већ, бити, био, undefined, њега, време, сада, него, која, па, ако, undefined, нису, много, не, били, не, може, нас, undefined, ли, ме, они, због, него, или, можда, undefined, све, чак, нисам, која, нешто, људи, како, undefined, нису, могао, бити, време, за, смо, тамо, undefined, са, од, што, мало, за, рече, тако, undefined, до, смо, који, ја, можда, на, због, undefined, на, онда, време, мало, ти, време, била, undefined, нас, овде, која, до, око, или, што, undefined, ништа, ће, мало, према, још, нису, није, undefined, нисам, шта, до, би, они, ће, то, undefined, неколико, да, тако, њега, људи, без, где, undefined, бити, било, му, јој, ништа, он, могао, undefined, тако, нешто, још, него, нас, он, око, undefined, што, која, му, због, није, су, се, undefined, још, тамо, неколико, која, онда, нешто, онда, undefined, што, можда, где, то, нисам, чак, који, undefined, те, него, ни, јој, не, због, нешто, undefined, није, онда, где, због, за, му, неколико, undefined, кад, ме, око, да, била, од, када, undefined, више, ништа, пре, смо, га, он, тако, undefined, би, добро, би, бити, због, док, овде, undefined, поново, те, ништа, само, тако, тамо, ја, undefined, онда, људи, смо, њега, су, су, ће, undefined, која, ми, био, кад, онда, без, то, undefined, тамо, га, шта, њих, може, рече, тако, undefined, или, можда, тамо, по, ли, су, рече, undefined, ме, кроз, где, рече, неколико, као, тако, undefined, пре, као, са, само, би, било, га, undefined, док, добро, па, му, људи, али, тако, undefined, него, нису, може, мало, по, где, али, undefined, или, би, како, све, ти, ти, шта, undefined, он, ово, један, док, све, када, сада, undefined, било, си, који, она, можда, њега, тога, undefined, што, им, нешто, се, нешто, то, оно, undefined, па, мало, јој, може, нисам, ни, са, undefined, са, смо, време, по, не, много, ништа, undefined, само, оно, то, она, ту, се, него, undefined, око, њега, им, чак, без, због, им, undefined, би, било, ја, су, ће, те, ја, undefined, му, поново, више, се, још, оно, око, undefined, он, можда, због, за, ништа, им, сам, undefined, који, време, им, оно, ти, као, све, undefined, онда, нешто, би, ме, нешто, која, би, undefined, им, ту, тамо, је, рече, рече, мало, undefined, кад, нису, смо, њега, по, ништа, су, undefined, била, како, ако, те, му, где, тога, undefined, било, били, који, њих, кроз, већ, тако, undefined, сам, пре, што, па, он, само, тако, undefined, много, бити, поново, један, али, ти, које, undefined, нису, би, ово, није, тако, он, оно, undefined, им, му, људи, по, оно, јој, око, undefined, која, или, по, тако, према, нешто, јој, undefined, из, пре, ништа, поново, ће, онда, ту, undefined, које, ту, он, људи, по, тога, већ, undefined, им, они, према, где, која, можда, из, undefined, рече, као, неколико, ми, ако, поново, много, undefined, ме, онда, ми, им, сада, за, који, undefined, ја, сада, био, их, добро, га, људи, undefined, рече, ако, због, без, ни, рече, да, undefined, према, тога, можда, било, много, ме, око, undefined, ће, рече, њих, ће, неколико, један, које, undefined, се, ни, њега, то, који, без, ово, undefined, време, је, ме, било, била, па, један, undefined, њега, од, поново, не, пре, кроз, са, undefined, или, би, ништа, их, им, за, он, undefined, већ, била, само, док, око, нису, са, undefined, били, један, пре, сада, рече, како, шта, undefined, ти, ме, ти, он, тамо, ја, нас, undefined, ја, био, су, тога, ни, их, онда, undefined, тога, може, оно, док, или, поново, га, undefined, могао, тога, ништа, или, да, која, без, undefined, неколико, неколико, смо, да, ми, су, за, undefined, му, је, више, њега, јој, већ, он, undefined, ја, ово, није, које, како, би, како, undefined, ако, шта, га, она, ме, већ, их, undefined, ми, као, како, али, по, шта, више, undefined, која, га, оно, кад, или, на, они, undefined, нешто, овде, рече, ти, добро, који, ли, undefined, њега, му, га, док, нешто, била, али, undefined, што, али, овде, или, нешто, било, им, undefined, ти, око, према, како, онда, нисам, је, undefined, све, које, били, јој, према, те, које, undefined, су, нешто, јој, није, нешто, према, кроз, undefined, само, ништа, сада, сам, била, или, за, undefined, неколико, које, добро, где, она, али, ако, undefined, било, рече, оно, без, да, ту, време, undefined, по, за, може, то, по, сада, онда, undefined, може, за, њих, те, било, које, која, undefined, те, ће, си, без, би, ако, они, undefined, још, док, кроз, кад, неколико, бити, су, undefined, су, може, према, него, па, тога, кроз, undefined, како, им, без, према, нисам, да, смо, undefined, нису, више, јој, могао, можда, то, која, undefined, он, добро, ће, ако, без, која, ти, undefined, му, сам, овде, из, ја, није, према, undefined, много, овде, тога, овде, њега, нису, може, undefined, она, где, му, њих, нас, неколико, он, undefined, био, поново, што, па, он, онда, може, undefined, оно, из, није, се, него, оно, ни, undefined, онда, где, према, било, кроз, људи, више, undefined, оно, него, што, пре, ми, за, ли, undefined, или, он, време, само, те, да, када, undefined, као, ће, као, могао, према, нисам, што, undefined, ништа, нисам, он, пре, знам, сада, те, undefined, сада, према, како, их, тамо, би, можда, undefined, због, може, нису, се, ли, ово, када, undefined, нису, били, ни, што, можда, нешто, тога, undefined, ништа, него, било, нису, чак, рече, јој, undefined, тога, према, их, само, када, она, који, undefined, је, око, до, него, чак, ту, око, undefined, од, си, ти, смо, овде, ако, ми, undefined, смо, људи, била, он, што, оно, шта, undefined, ће, јој, не, они, један, чак, га, undefined, или, због, нешто, може, ништа, му, која, undefined, то, бити, сада, време, од, из, да, undefined, поново, ту, њих, људи, поново, већ, али, undefined, само, би, је, јој, тако, до, без, undefined, ти, смо, нису, ни, око, овде, ништа, undefined, ако, или, те, ништа, као, би, па, undefined, или, из, бити, ме, још, она, сада, undefined, њега, је, које, не, где, тамо, нас, undefined, си, време, ту, можда, чак, овде, од, undefined, према, он, рече, су, овде, ја, више, undefined, па, њега, све, не, још, више, где, undefined, нисам, или, били, око, он, тамо, време, undefined, све, када, како, сада, док, тога, са, undefined, поново, који, још, него, рече, него, тако, undefined, због, се, је, шта, ми, сам, када, undefined, већ, ако, шта, без, али, што, све, undefined, сам, али, али, би, по, њега, много, undefined, би, рече, било, они, није, ти, ни, undefined, један, кад, без, ту, поново, чак, чак, undefined, је, неколико, док, би, му, тако, била, undefined, ни, али, сам, па, или, ми, се, undefined, овде, кад, су, што, ће, поново, због, undefined, сада, са, пре, када, које, ово, много, undefined, која, како, може, као, ти, људи, кад, undefined, нису, један, док, један, која, ништа, није, undefined, по, били, која, можда, те, па, оно, undefined, из, онда, јој, шта, можда, рече, према, undefined, из, рече, за, из, неколико, овде, они, undefined, да, из, тамо, или, нисам, им, када, undefined, били, око, било, ће, добро, ту, не, undefined, на, он, јој, шта, чак, смо, када, undefined, чак, око, оно, били, се, као, са, undefined, рече, још, који, само, можда, сам, шта, undefined, си, сада, била, ли, ми, без, него, undefined, које, он, много, много, ово, ће, за, undefined, да, са, ништа, му, много, им, кроз, undefined, које, нису, нешто, до, га, ти, или, undefined, ме, што, или, овде, био, из, али, undefined, као, тога, мало, чак, нешто, да, људи, undefined, па, за, још, може, их, га, добро, undefined, пре, смо, ово, ће, те, људи, то, undefined, ништа, кад, нисам, што, нас, тамо, му, undefined, њих, сада, смо, ако, па, него, из, undefined, кроз, према, сам, ме, шта, око, већ, undefined, није, ту, ако, према, мало, ово, много, undefined, она, кроз, ће, кад, тамо, неколико, која, undefined, само, сада, док, ништа, ту, него, ја, undefined, нисам, био, рече, ни, смо, или, ће, undefined, ли, док, тако, смо, њих, кад, нисам, undefined, за, на, ми, ово, неколико, како, време, undefined, док, те, без, сам, тамо, за, нису, undefined, све, ни, пре, њега, им, нешто, си, undefined, ти, до, био, сам, нису, то, био, undefined, њега, њега, су, они, он, када, им, undefined, без, док, од, не, ту, више, она, undefined, он, него, које, оно, му, нисам, али, undefined, где, ту, њих, време, било, мало, можда, undefined, су, тога, је, али, ту, ако, време, undefined, не, можда, до, како, може, око, онда, undefined, људи, много, нешто, још, њега, пре, са, undefined, где, ја, било, могао, као, ово, су, undefined, сада, би, они, су, које, нас, тамо, undefined, па, него, им, пре, како, њега, можда, undefined, добро, тамо, време, за, па, ми, он, undefined, он, још, још, да, људи, није, сам, undefined, смо, што, те, ме, тако, по, један, undefined, овде, што, су, ти, оно, око, нису, undefined, поново, смо, он, па, нису, много, као, undefined, било, бити, била, неколико, да, ништа, му, undefined, нисам, из, без, као, чак, то, ово, undefined, поново, нисам, рече, из, тамо, бити, па, undefined, све, само, сада, кад, ако, то, да, undefined, ли, им, он, нешто, га, тамо, они, undefined, већ, ти, тога, је, док, рече, сам, undefined, си, јој, му, смо, није, им, њих, undefined, сам, они, много, већ, нешто, не, који, undefined, рече, мало, он, може, око, људи, што, undefined, ми, пре, ће, до, до, био, без, undefined, тога, кроз, овде, кроз, њега, била, на, undefined, он, ја, ће, га, како, били, много

Lose reci (0):


Link ka tvojoj stranici: